OFTALMIKA

Usluge

Glaukom

Vidno polje kompjuterizovano
Pulsar perimetrija
HRT
OCT
Pahimetrija
Laser
Fotografija vidnog živca

Katarakta

YAG laser kapsulotomija

Retina

OCT
Laser
Injekcija anti VEGF (Lucentis, Eylea)
Fotografija očnog dna

Laser

YAG laser kapsulotomija
Yag laser iridotomija
Argon laser trabekuloplastika
Diod laser ciklofotokoagulacija
Argon laser periferna iridoplastika
Argon laser fotokoagulacija retine

Obita, tumori

Ultrazvuik

Dečje bolesti oka

Dijagnostika dečjih bolesti ili urodjenih anomalija oka
Postavljanje indikacija za operacije oka
Dijagnostika I praćenje retinopatije prematuriteta
Lečenje zapaljenja oka (keratitis, uveitis)
Povrede oka.
Prepisivanje naočara I kontaktnih sočiva

Kapci, rožnjača

OCT
Male hirurške intervencije
Čepići za suzne kanale
Fotografija prednjeg segmenta

Kontaktna sočiva

Optika